NMDA Reseptörlerinin Psikoz ve Uyku Bozukluklarındaki Rolü

Şizofreni, genellikle uyku iğciklerine bağlı elektriksel aktivitelerde eksiklik ve bozuklukla  karakterizedir ve bu aktiviteler hasta uyurken EEG taraması esnasında kaydedilebilir. Uyku iğcikleri talamik retiküler çekirdek tarafından üretilir. Talamus, duyusal bilgileri …