Kavramlar ve Sınıflandırma: Düşüncenin Yapıtaşları

Düşüncelerimiz, zihinlerimizin birer ürünüdür. Onlar zihnimizde “duyduğumuz” anlamlı veya anlamsız görünebilen şeylerin adeta tercümesini yapar niteliktedir; yani onların dilidir diyebiliriz. Bu “zihinlerimizde duyduğumuz” (Fredrickson, ve ark., 2003) cümle akışları, önermeli …