Sinir Ağları Görsel Yanılsamaları Düşler mi?

Özet: Evrişimsel sinir ağları (görsel bilginin analiz edilmesinde kullanılan, derin öğrenmenin bir alt dalı.), deneysel koşullar altında eğitildiğinde insan görsel sistemininkiyle benzer bir şekilde görsel bir imgenin parlaklığı ve rengi …

Psikiyatride Makine Öğrenme

Özet: Araştırmacılar, günlük konuşmanızdaki değişiklikleri temel alarak, akıl sağlığındaki ufak değişiklikleri tespit edebilecek bir yapay zeka sistemi geliştirdi. Doktorlar, yapay zeka alanındaki gelişmeler sayesinde; hastalığın teşhisini daha kolay koyabilecek, yüzlerce …