İki Dil Bilme, Alzheimer Belirtilerinin Başlamasını Erteler

253 Alzheimer hastası üzerinde yapılan bir araştırmada, iki dili konuşan insanların, tek dillilere kıyasla demans semptomlarını yaklaşık dört yıl önleyebildikleri bulundu. 11 Şubat’ta Dementia & Geriatric Cognitive Disorders dergisinde online …