Yaş, Cinsiyet ve Sigara, Beyindeki Zevk ve Ağrı Duygularını Düzenleyen Opioid Reseptör Fonksiyonunu Etkiler

Opioidler beyindeki zevk ve ağrı duygularını düzenler. Finlandiya’daki ulusal Turku PET Merkezi tarafından yapılan bir çalışma, yaş, cinsiyet ve sigara içmenin beyindeki μ-opioid reseptör yoğunluğunu etkilediğini göstermektedir. Çalışmanın sonuçları, nöropsikiyatrik …

Depresyonun moleküler mekanizmaları

Turku, Finlandiya’da yapılan yeni bir çalışma, depresyon ve anksiyeteyi gösteren semptomların sağlıklı bireylerde  beyin fonksiyon değişiklikleri ile nasıl bağlantılı olduğunu ortaya koymaktadır. National Turku PET Center araştırmacıları beyindeki opioid sistemin …