Kavramlar ve Sınıflandırma: Düşüncenin Yapıtaşları

Düşüncelerimiz, zihinlerimizin birer ürünüdür. Onlar zihnimizde “duyduğumuz” anlamlı veya anlamsız görünebilen şeylerin adeta tercümesini yapar niteliktedir; yani onların dilidir diyebiliriz. Bu “zihinlerimizde duyduğumuz” (Fredrickson, ve ark., 2003) cümle akışları, önermeli …

Duyum ve Duyu Organları

Homunculus konulu yazdığım yazıda dünyaya geldiğimiz andan itibaren çevremizi keşfetmeye, elde ettiğimiz bilgileri anlamlandırmaya çalıştığımızdan, içinde bulunduğumuz dünyayı algılamamızın, duyu organlarımız vasıtasıyla topladığımız bilgileri beynimizin ilgili bölgelerinde işleyip sınıflandırmamızla gerçekleştiğinden …