Bilince İki Farklı Bakış: Bilim ve Felsefe

Bilinç, birçok disiplinden büyük düşünürlerin açıklamaya çalıştığı, çözülmemiş en büyük gizemlerden birisidir. Merriam-Webster Sözlüğü, bilinci basitçe “farkında olma durumu” olarak tanımlar. Yine de bilincin gerçek tanımı, yüzyıllardır parlak beyinleri meşgul …

Duygusal ve Mantıksal Yanıtlar Veren İnsanların Beyinlerinde Bulunan Fiziksel Farklılıklar

Monash Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, bu hafta NeuroImage dergisinde yayınlanan bir çalışmada, başkalarının duygularına duygusal olarak tepki veren insanların beyinlerinde daha rasyonel tepki verenlere kıyasla fiziksel farklılıklar buldular. Monash Psikolojik Bilimler Okulu’ndan …

Bağışıklık Sistemi Alkol Bağımlılığını Kolaylaştırıyor

Yeni bir çalışma, mikroglia hücrelerinin alkol bağımlılığında oynadığı rolü açığa çıkarırken, bağışıklık hücrelerinin alkolün etkisi altındayken gri maddenin geometrisini değiştirdiğini ortaya koyuyor. Bağışıklık sisteminin aktivasyonu, bağımlılık gibi alkolün zararlı etkilerinin …

Astrosit Hücreleri Esrar Kullanımı ve Sosyallik Arasındaki Bağlantıya Işık Tutuyor

Düzenli esrar kullanılması, sosyalleşme üzerinde zararlı bir etkiye sahip olabilir. Bazı tüketiciler üzerinde yapılan çalışmalar, bunun sosyal geri çekilmeye ve sosyal etkileşimlerin azalmasına neden olabileceğini göstermektedir. Konu hakkında daha fazla …

NMDA Reseptörlerinin Psikoz ve Uyku Bozukluklarındaki Rolü

Şizofreni, genellikle uyku iğciklerine bağlı elektriksel aktivitelerde eksiklik ve bozuklukla  karakterizedir ve bu aktiviteler hasta uyurken EEG taraması esnasında kaydedilebilir. Uyku iğcikleri talamik retiküler çekirdek tarafından üretilir. Talamus, duyusal bilgileri …

Depresyonun moleküler mekanizmaları

Turku, Finlandiya’da yapılan yeni bir çalışma, depresyon ve anksiyeteyi gösteren semptomların sağlıklı bireylerde  beyin fonksiyon değişiklikleri ile nasıl bağlantılı olduğunu ortaya koymaktadır. National Turku PET Center araştırmacıları beyindeki opioid sistemin …

Hipokampustaki internöronların erken beyin gelişimindeki eksitasyonları

Beyin fonksiyonları, uyarılmayı dengeleyen veya ‘frenleyen’ inhibitör hücrelere bağlıdır. Bu nöronlar beynin bilgiyi  işlemesine ve kaçak girişleri önlemesine yardımcı olur. Bununla birlikte, George Washington Üniversitesi’nden (GW) yeni bir çalışma, gelişmekte …

Mükemmel çift: Romantik aşkta nöral ve genetik etkenler

Eğer önceden evlilik yaptıysanız, “Evet” demenin ve eşinizle bir hayata başlamanın neşesini biliyorsunuzdur.Batı tarzı,romantik aşk.Bu durumu sıklıkla kalplerin ve zihinlerin birleştiği bir “kimya”ya atfederiz. Kaliforniya Üniversitesi’nde çığır açan bir araştırma, …