Ameliyatta Müzik ve Sakinleştirici Sözler Ameliyat Sonrası Ağrıyı Hafifletebilir

Ameliyat Sırasında Sakinleştirici Sözler Duymak ve Müzik Dinlemek Ameliyat Sonrası Ağrıyı Hafifletebilir

Özet: Genel anestezi sırasında yatıştırıcı müziğe maruz bırakılan hastalar, ameliyat sonrasında daha az ağrı hissedip daha düşük opioid (afyon vb. analjezikler (ağrı kesiciler)) tükettiler.

Kaynak: BMJ

BMJ’nin yılbaşı sayısında yayımlanan bir denemeye göre ameliyat sırasında sakinleştirici sözler duymak ve müzik dinlemek ağrı düzeyini ve ameliyat sonrasında ağrı kesici ilaçlara ihtiyacı azaltıyor gibi görünüyor.

Dünya çapında her yıl, çoğu genel anestezi altında olmak üzere 200 milyondan fazla insan ameliyat oluyor.

Genel anestezi, duyumun olmadığı bir durum gibi düşünülür, fakat farkındalık nadir olsa da, genel anestezi altındayken “bağlantılı bilinç” (dış çevreyi algılama yeteneği) durumuna ait bazı kanıtlar bulunmaktadır.

Eğer bu doğruysa, ameliyat sırasında bu algıyı olumlu yönde kullanmak, ameliyattan sonraki 24 saat içerisinde opioid ihtiyacını düşürmeye yardımcı olabilir mi?

Araştırmacılar bunu bulmak için Almanya’daki 5 hastanede genel anestezi altında 1-3 saat arasında planlı (elektif) ameliyat geçiren 18-70 yaşları arasındaki 385 hastayı kapsayan bir deneme yaptı.

Hastalar, 191’i deney ve 194’ü kontrol grubu olmak üzere rastgele iki gruba ayrıldı. İki grupta da ameliyatın süresi ve türü, ameliyattan önceki ağrı seviyesi ve ameliyat sırasında ilaçların kullanımı gibi etkenler benzerlik gösteriyordu.

Müdahale, genel anestezi sırasında hastaların kulaklıklarındaki 10 dakikalık sessizliği takiben arka plan müziğinin ses bandını ve hipnoterapötik ilkeler temelinde yapılan olumlu önerilerin 20 dakika boyunca tekrar tekrar çalınmasını içeriyordu. Kontrol grubundaki hastalara ise boş bir kaset dinletildi.

Ameliyattan önce, iki gruptaki hastalar da yakın ağrı seviyelerine sahip olduklarını bildirdiler, fakat ameliyattan sonraki ilk 24 saat boyunca, müdahale grubunda ortalama olarak %25’lik bir azalma ile ağrı skorları tutarlı ve anlamlı derecede düştü.

Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, müdahale, ameliyattan sonraki ilk 24 saatteki opioid tüketiminde küçük ama önemli bir azalma sağladı.

Müdahale grubunda aynı zamanda ameliyattan sonra herhangi bir opioide ihtiyaç duyan hasta sayısında da azalma oldu: Müdahale grubundaki 191 hastadan 121’i (%63), ve kontrol grubundaki 194 hastadan 155’i (%80) olarak- %16’lık bir mutlak azalma.

Hiçbir olumsuz olay rapor edilmedi ve araştırmacıların tahminine göre müdahale grubundaki her altı hastadan birinin ameliyat sonrası opioid kullanımına ihtiyacı ortadan kalkacaktı.

Araştırmacıların söylediğine göre bu sonuçlar şunu gösteriyor: “genel anestezi sırasında kulaklıklardan gelen terapötik öneriler daha genel kullanımdaki potansiyeliyle birlikte güvenilir, uygulanabilir, pahalı olmayan ve postoperatif (ameliyat sonrası) ağrı ve opioid kullanımını azaltmak için ilaçsız bir teknik sağlayabilir.”

Özellikle daha invazif (müdahale edilmezse yayılarak büyüyen ve zararlı etki gösteren) ve ağrılı cerrahi prosedürlerde tekniğin daha fazla değerlendirilmesini istiyorlar ve anestezi uzmanlarıyla cerrahların “cerrahi müdahale sırasında arka plan gürültüsü ve konuşmalar konusunda dikkatli olmaları gerektiğini” öne sürüyorlar.

Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, müdahale, ameliyattan sonraki ilk 24 saatteki opioid tüketiminde küçük ama önemli bir azalma sağladı.

Kanadalı araştırmacılarla bağlantılı bir başyazıda, bu bulgular diğer son yapılan çalışmaların bulgularıyla birlikte bilinçaltının hasta deneyimini ve sonuçlarını iyileştirmek için önemli bir hedef olabileceği olasılığına dikkat çekmeye başladı.

Bununla birlikte, bu bulguların yaygın bir şekilde uygulanmasından önce bazı sınırlar ele alınmalıdır ve gelecekteki denemeler önemli, hasta tarafından bildirilen iyileşme ölçütlerine odaklanan daha geniş bir hasta popülasyonunu içermelidir, diyorlar.

“Çok merkezli denemeler genellikle bir araştırma sorusuna kesin bir cevap sunsa da, bu deneme, gelecekteki uygulamaları değiştirebilecek önemli bir araştırma hattının büyük ölçüde başlangıcıdır.” sonucuna vardılar.  

Çeviri: Ekin Acıyiyen

Kaynak: neurosciencenews.com

Görsel: Açık erişim

Bir cevap yazın