Sinir Ağları Görsel Yanılsamaları Düşler mi?

Özet: Evrişimsel sinir ağları (görsel bilginin analiz edilmesinde kullanılan, derin öğrenmenin bir alt dalı.), deneysel koşullar altında eğitildiğinde insan görsel sistemininkiyle benzer bir şekilde görsel bir imgenin parlaklığı ve rengi tarafından aldatıldılar.

Kaynak: UPF Barselona

Evrişimsel sinir ağları, biyolojik beynin görsel korteksindeki sinir hücrelerine çok benzer bir şekilde sinir hücrelerinin alıcı alanlara ayrıldığı bir çeşit yapay sinir ağlarıdır.

Bugün, evrişimsel sinir ağları (CNN) yüz tanıma ve otonom araçlar gibi çok çeşitli otonom sistemlerde bulunmaktadır. Bu tür bir ağ, diğer birçok uygulamayla birlikte görüntü bölümleme ve sınıflandırma gibi pek çok yapay görüş görevinde oldukça etkilidir.

Evrişimsel ağlar, özellikle doğrusal olmayan bir işlemin ardından, doğrusal bir işlem içeren bileşik modüllerin birleştirilmesiyle oluşan temel yapısı olmak üzere insan görsel sisteminin davranışından esinlenilmiştir. “Vision Research” dergisinin gelişmiş çevrimiçi baskısında yayınlanan bir çalışma evrişimsel ağlardaki görsel yanılsamalar olgusunu insan görüşü üzerindeki etkilerine kıyasla inceliyor.

Çalışmanın ilk yazarı Gómez Vila açıklıyor: “Görsel sistemimizin CNN’ler ile olan bağlantısı dolayısıyla, bu çalışmada evrişimsel ağların aynı bizim görsel sistemimizdekine benzer problemlerden muzdarip olup olmadığını görmek istedik. Bu yüzden, görsel yanılsamalara odaklandık. Görsel yanılsamalar, beynimizin onları aslında olduklarından farklı algıladığı görüntülerdir.”

Üç durumda da Sagrada Familia’nın rengi aynıdır fakat onu çevreleyen renklerden ötürü farklı görünmektedir. Bu, görsel bir yanılsamadır. Kaynak: The researchers

Çalışmalarında, yazarlar aynı zamanda insan görüşünün sergileyebildiği bulanıklaştırma ve gürültü arındırma gibi basit görevleri yapabilmeleri için CNN’leri eğittiler. Gözlemledikleri şey, bu deneysel koşullar altında eğittikleri CNN’lerin aynı zamanda parlaklık ve renkli görsel yanılsamalarla bu görsel yanılsamaların insanlar üzerindeki aldatıcılığıyla aynı şekilde aldatıldıklarıydı.

Dahası, Gómez Villa’nın açıkladığı üzere: “çalışmamız için aynı zamanda bu yanılsamaların ağlarda fiziksel olarak beklenmeyen, ama insan algısıyla da eşleşmeyen tepkilere neden olduğunu da analiz ettik”, yani bunlar CNN’lerin insanların algılayabileceğinden farklı bir optik yanılsama elde ettiği durumlar olduğunu gösteriyor.

Bu çalışmanın sonuçları, uzun süredir kabul gören düşük seviyedeki görsel yanılsamaları doğal çevreyi en uygun hale getirmenin (bir insanın her gün gördüğü) bir yan ürünü olarak gören hipotez ile tutarlıdır. Bu sırada bu sonuçlar da insan görüş sistemi ve evrişimsel yapay sinir ağları arasındaki sınırlar ve farklılıkları vurgulamaktadır.

Çeviri: Ekin Acıyiyen

Kaynak: neurosciencenews.com

Görsel Kaynağı: The researchers

Bir cevap yazın