Vücut Ağırlığının Beyin Fonksiyonu Üzerindeki Etkisi

Alzheimer’s Disease Dergisi’nde yayınlanan yeni bir beyin görüntüleme çalışmasına göre, bir kişinin ağırlığı arttıkça, beynin tüm bölgelerindeki aktivite ve kan akışı azalır.

Obeziteyi beyin disfonksiyonu ile ilişkilendiren en büyük çalışmalardan biri olan bilim adamları, kan akışını ve beyin aktivitesini ölçmek için 17.000’den fazla kişiden tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi (SPECT) kullanarak 35.000’den fazla fonksiyonel nörogörüntüleme taramasını analiz ettiler. Düşük serebral kan akışı, bir kişinin Alzheimer hastalığı geliştireceğinin bir numaralı beyin görüntüleme öngörücüsüdür. Ayrıca depresyon, DEHB, bipolar bozukluk, şizofreni, travmatik beyin hasarı, bağımlılık, intihar ve diğer durumlarla ilişkilidir.

MD, çalışmanın baş yazarı ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki önde gelen beyin merkezli ruh sağlığı kliniklerinden biri olan Amen Clinics’in kurucusu Daniel G. Amen, “Bu çalışma, aşırı kilolu veya obez olmanın beyin aktivitesini ciddi şekilde etkilediğini ve Alzheimer hastalığının yanı sıra diğer birçok psikiyatrik ve bilişsel durum riskini artırdığını gösteriyor ” dedi.

Düşük kilolu, normal kilolu, aşırı kilolu, obezite ve morbid obezite kategorilerinde beynin hemen hemen tüm bölgelerinde kademeli olarak azalan kan akışının çarpıcı kalıpları bulundu.
Bunlar, katılımcılar istirahat halindeyken ve bir konsantrasyon görevi yerine getirirken not edildi. Özellikle, Alzheimer hastalığına, temporal ve parietal loblara, hipokampusa, posterior singulat girusa ve precuneus’a karşı savunmasız olduğu belirtilen beyin bölgelerinin, normal ağırlıktan aşırı kilolu, obez ve morbid obez olmak üzere ağırlık sınıflandırması spektrumu boyunca kan akışını azalttığı bulunmuştur.

Alzheimer’s Disease Dergisi ve Semmes Vakfı’nın Baş Editörü, San Antonio’daki Texas Üniversitesi’nde Nörobiyoloji Üniversitesi Başkanı George Perry, “Alzheimer hastalığının, diğer yaşa bağlı hastalıklardan biraz farklı, yani bir ömür toplamı olan bir yaşam tarzı hastalığı olduğunun kabul edilmesi, on yılın en önemli atılımıdır. Dr. Amen ve işbirlikçileri, obezitenin beyni küçültmek ve Alzheimer hastalığını teşvik etmek için beyinde kan akışını değiştirdiğine dair ikna edici kanıtlar sunmaktadır. Bu büyük bir ilerlemedir, çünkü beynin vücudumuza nasıl tepki verdiğini doğrudan gösterir ” dedi.

Bu çalışma, Alzheimer hastalığı önleme girişimleri veya genç popülasyonlarda bilişi optimize etme girişimleri olsun, beyin fonksiyonunu iyileştirmeyi amaçlayan müdahaleler için obeziteyi hedef alma ihtiyacını vurgulamaktadır. Bu tür çalışmalar, tüm yaş gruplarında sonuçların iyileştirilmesinde çok önemli olacaktır.

Bu çalışmanın sonuçları derinden endişe verici olsa da, umut var. Dr. Amen, “Fonksiyonel Beyin görüntüleme çalışmaları gerçekleştirerek 30 yıl boyunca öğrendiğimiz en önemli derslerden biri, sağlıklı bir kalori-akıllı diyet ve düzenli egzersiz gibi beyin-sağlıklı alışkanlıkları benimseyerek onları iyileştirici bir ortama koyduğunuzda beyinlerin geliştirilebilmesidir ” dedi.

Çeviri: Gülsüm Tangız

Kaynak: ScienceDaily

Bir cevap yazın