NMDA Reseptörlerinin Psikoz ve Uyku Bozukluklarındaki Rolü

Şizofreni, genellikle uyku iğciklerine bağlı elektriksel aktivitelerde eksiklik ve bozuklukla  karakterizedir ve bu aktiviteler hasta uyurken EEG taraması esnasında kaydedilebilir.

Uyku iğcikleri talamik retiküler çekirdek tarafından üretilir. Talamus, duyusal bilgileri duyu organlarından diğer bölgelere dağıtan bir beyin bölgesidir ve talamus retiküler çekirdek sinir sisteminin aktivitesinin düzenlenmesinde rol oynar.

Retiküler çekirdek, talamus ve korteks tarafından değiştirilen bilgilerin filtrelenmesine yardımcı olur. Talamus ve korteks birlikte beynin ‘talamokortikal sistemini’ oluşturur. Psikozlu kişilerde, talamokortikal sistemin normal aktivitesi bozulur, ancak bu bozuklukların tüm mekanizmaları incelenmemiştir. Araştırmacılar, talamokortikal sistemin NMDA glutamat reseptörlerinin uyku iğciklerinin bozulmasına nasıl katkıda bulunduğunu inceledi. Bir grup fareye NMDA reseptörlerini bloke eden ve akut psikoza benzer bir duruma neden olan bir madde olan ketamin gibi çeşitli ilaçlar enjekte ettiler. Bazı nöronların ilaçlar altındaki aktivitesindeki değişiklikler, talamokortikal sistemin çeşitli seviyelerine yerleştirilen mikroelektrotlar tarafından kaydedildi.Farelerde, şizofreni hastalarında beyin aktivitesindeki değişikliklere benzer şekilde, uyku iğcikleri eksikliği gözlenmiştir. Araştırmacılar ayrıca beyinde derin uyku durumunda ortaya çıkan delta salınımlarında önemli bir azalma gözlemlediler.

Bu gözlemler, psikotik durumlara eşlik eden uyku bozukluklarında NMDA reseptörlerinin rolünü doğrulamaktadır. Farelerde NMDA reseptör blokajına, talamus ve talamik retiküler çekirdek arasındaki bağlantı kuvvetindeki değişiklikler eşlik etti, bu da EEG dalgalarında değişikliklere yol açtı. Beyin aktivitesinde benzer değişiklikler şizofreni hastalarında da görülebilir, ancak bu varsayım daha fazla onay gerektirir.

Gözlenen değişiklikler, şizofreni hastalarında ajitasyonu azaltmak için zaten kullanılan bir ilaç olan klozapin gibi anti-psikotik ilaçlar ile telafi edilebilir.

Yeni veriler, psikotik durumlara eşlik eden bozukluklarda NMDA reseptörlerinin anahtar rolünü vurgulamakta ve psikiyatrik bozuklukları tedavi etmek için bu reseptör hedefli ilaçların geliştirilmesi ve uygulanmasının mümkün olduğunu göstermektedir.

                                                                                                                              Çeviri:Burak Ateş

                                                                                                                                                                                                                                                            Kaynak:NeuroscienceNews

Bir cevap yazın