Yaş, Cinsiyet ve Sigara, Beyindeki Zevk ve Ağrı Duygularını Düzenleyen Opioid Reseptör Fonksiyonunu Etkiler

Opioidler beyindeki zevk ve ağrı duygularını düzenler. Finlandiya’daki ulusal Turku PET Merkezi tarafından yapılan bir çalışma, yaş, cinsiyet ve sigara içmenin beyindeki μ-opioid reseptör yoğunluğunu etkilediğini göstermektedir. Çalışmanın sonuçları, nöropsikiyatrik bozukluklar söz konusu olduğunda bireyler arasındaki farkların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

Beynin opioid sisteminin işlev bozuklukları, bağımlılık ve kronik ağrı problemleri gibi çeşitli bozukluklarla ilişkilidir.

Tıp doktoru Tatu Kantonen “Çalışmalarımızda yaş, cinsiyet ve sigara içmenin insan beyninin opioid sisteminin organizasyonu üzerinde temel etkiye sahip olduğunu fark ettik. Bu, opioid sisteminde bireyler arasında önemli farklılıklar olduğunu göstermektedir, bu da bazı bireylerin neden opioid bağlantılı patolojik durumlar geliştirmeye eğilimli olduğunu açıklayabilir ” diyor.

Beynin μ-opioid reseptörleri, vücudun beyinde kendi opioidleri için önemli aracılar olarak işlev görür. Bu çalışmada, nörolojik veya psikiyatrik bozukluğu olmayan 204 kişiden μ-opioid reseptörlerini hedef alan pozitron emisyon tomografisi (PET) beyin taramaları analiz edildi. Bu veri tabanı Turku PET Center’da geliştirilen yeni hesaplama araçları ile derlenmiştir.

Kantonen , “Bir opioid molekülü beyindeki dok benzeri bir reseptöre bağlandığında, azalmış ağrı veya artan zevk hissine neden olabilir. Daha basitçe söylemek gerekirse, opioidler vücudun zevk ve rahatlama elçileri gibidir ” diyor.

İnsan beyninde μ-opioid reseptörlerinin dağılımı. Daha sıcak renk, daha fazla reseptör ve daha soğuk renk daha az reseptör anlamına gelir. Orijinal görüntü Neuroımage’de yayınlandı. Görüntü, Turku Üniversitesi Tatu Kantonen’e ait.

İleri yaş, serebral kortekste artmış μ-opioid reseptörleri ile ilişkili iken, beynin daha derin kısımlarında azalmıştır. Reseptörlerdeki artış erkeklerde daha güçlüydü. Sigara içmek çoğu beyin bölgesinde μ-opioid reseptörlerinde azalma ile ilişkiliydi.


Araştırmacılar ayrıca beynin sol yarı-küresine karşı sağda daha fazla μ-opioid reseptörü olduğunu keşfettiler. Bu gözlem, duyguların ve ağrının işlenmesinde iki yarı-küre arasında daha önce bildirilen farklılıkları açıklamaya yardımcı olabilir.

Çeviri: Gülsüm Tangız

Kaynak: Neuroscience News

Bir cevap yazın