Depresyonun moleküler mekanizmaları

Turku, Finlandiya’da yapılan yeni bir çalışma, depresyon ve anksiyeteyi gösteren semptomların sağlıklı bireylerde  beyin fonksiyon değişiklikleri ile nasıl bağlantılı olduğunu ortaya koymaktadır.

National Turku PET Center araştırmacıları beyindeki opioid sistemin depresyon ve anksiyetede görülen duygudurum değişiklikleriyle ilişkili olduğunu göstermiştir. Depresyon ve anksiyete tipik olarak düşük ruh hali ve azalan zevk deneyimi ile ilişkilidir. Opioidler beyindeki ağrı ve zevk duygularını düzenler. Turku’da yapılan yeni çalışma, depresyon ve anksiyete ile ilişkili semptomların sağlıklı bireylerin beyninde opioid sistemindeki değişikliklerle bağlantılı olduğunu göstermektedir.

Turku Üniversitesi’nden Profesör Lauri Nummenmaa, “Deneklerin ne kadar depresif ve endişeli semptomları olursa, beyinde o kadar az opioid reseptörünün olduğunu gördük. Bu reseptörler, beynin  sahip olduğu opioidların yanı sıra dışardan alınan opiatlardan etkilenen küçük  rıhtımlar gibi işlev görürler. Bu tip opioid aracılı duygudurum değişiklikleri merkezi sinir sisteminde önemli bir mekanizma olabilir” şeklinde belirtiyor.

Çalışma Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) ile yürütülmüş ve toplam 135 gönüllü birey olarak katılmıştır. Beynin opioid reseptörlerine bağlanan küçük bir doz radyoaktif izleyici gönüllülerin dolaşımlarına enjekte edildi. Radyoaktif izleyicilerin bozunması bir PET kamera ile ölçülürken, deneklerin depresif ve endişeli semptomları anketlerle ölçülmüştür.

“Majör depresif bozukluk,düşük mod, anksiyete, anhedoni, uyku sorunları ve bilişsel bozukluklarla ilişkilidir. Bu işlevlerin çoğu μ-opioid reseptör (MOR) sistemi tarafından düzenlenir.Düzensiz MOR mevcudiyetinin değişmiş ruh hali ve depresyon ve anksiyete bozukluklarının patofizyolojisinde rol oynadığı sonucuna vardık”

“Bu sonuçlar, depresyonu gösteren ruh hali değişikliklerinin  erkenden beyinde tespit edilebileceğini gösteriyor. Hem beynin kendi opioidleri hem de sentetik opiat bazlı ilaçlar ruh halini düzenler.Böylece, opioid sistemi üzerinde etkisi olan ilaçlar depresyonun tedavisinde yardımcı olabilir ”diye bitiriyor Nummenmaa.

                                                                                                                              Çeviri:Burak Ateş                                                                                                                                                    Kaynak:Neuroscience News

Bir cevap yazın