Hipokampustaki internöronların erken beyin gelişimindeki eksitasyonları

Beyin fonksiyonları, uyarılmayı dengeleyen veya ‘frenleyen’ inhibitör hücrelere bağlıdır. Bu nöronlar beynin bilgiyi  işlemesine ve kaçak girişleri önlemesine yardımcı olur. Bununla birlikte, George Washington Üniversitesi’nden (GW) yeni bir çalışma, gelişmekte olan beynin bazı kritik yapılarında, inhibitör nöronların beyin aktivitesini bastırmak yerine uyarmaya neden olduğunu bildirmektedir. Science Advances’da yayınlanan bulguların yenidoğan konvülsiyonların tedavisi üzerinde etkileri olabilir. GABAerjik interneronlar memeli beyninde inhibisyona aracılık eder. Yetişkinlerdeki önemlerine ve otizm gibi nörogelişimsel bozukluklardaki etkilerine rağmen, beyin gelişimi sırasında interneronların rolü tam olarak anlaşılamamıştır. GABA’nın erken dönem beyin gelişimindeki rolünün daha eksiksiz anlaşılması, yenidoğan nöbetleri için tedavilerin tasarlanması için gereklidir, çünkü nöbetleri olan bebeklerde GABA reseptör işlevini artıran standart tedaviler genellikle etkisizdir.

GW’deki araştırmacılar, daha önce canlı bir organizma  üzerinde kanıtlanmamış olan, gelişim  sırasında beynin inhibitör sisteminin aslında uyarıcı olduğu konusunda uzun süredir devam eden bir hipotezi test ettiler.

“Yetişkinlerde bir tür fren sistemi görevi gören fetal beyindeki inhibitör sistem, bunun yerine genç beyinlerde hızlandırıcı görevi görebilir.”

Bu çalışmada araştırmacılar, bir fare modelinde interneuron aktivitesini lokal olarak manipüle ettiler. Sonuçları, GABAerjik nöronların hipokampusta erken üçüncü trimestere(üç aylık dönem) eşdeğer  yaşlarda uyarıcı olduklarını ve ancak daha sonra inhibitör olduklarını kanıtlamaktadır.

Ekibin GABA’nın beynin bölgelerindeki heterojenliğine dair kanıtları, erken uyarıcı GABA’yı inhibitör GABA’ya çevirmenin (şu anda nöbet karşıtı tedavilerin yaptığı gibi) işe yaramayabileceğine dair açıklama veriyor.

Murata ve Colonnese, verilerinde yenidoğan nöbetleri için ilaç endüstrisini bilgilendirme potansiyeli görüyorlar, ancak bu çalışmada sadece iki bölgeyi inceledikleri için, interneronların uyarıcı veya inhibitör olduğu yerler ve ne zaman uyarıcı ya da inhibitör olduklarının da bilmenin gerekli olduğunu vurguluyorlar.

                                                                                                                                             Çeviri:Burak Ateş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Kaynak:Neuroscience News

Bir cevap yazın