Para Aşkı ya da Dostluğu Satın Alamaz

Öz-değeri finansal başarıya dayandırmak, önemli sosyal bağlantılara zarar veren baskılar yaratır

 Araştırmacılar, öz-değerlerini finansal başarılarına dayandıran bireylerin günlük hayatta yalnız hissettiklerini öne sürerken, Buffalo ve Harvard Business School Üniversitesi tarafından yeni yayınlanan bir çalışma, bu bağlantının neden olduğunu daha iyi anlamak için ilk adımları attı.

UB’de psikoloji profesörü ve gazetenin ortaklarından biri olan Lora Park, “İnsanlar kendi değerlerini finansal başarıya dayandırdıklarında, olumsuz sosyal sonuçlarla ilişkili baskı duyguları ve özerklik eksikliği yaşıyorlar” diyor. 

Araştırmacılar,Finansal hedeflere ulaşmak için bu baskıyı hissetmek, kendimizi sevdiklerimizle zaman geçirememe pahasına,çalışmaya devam etmemiz anlamına geliyor ve bize yakın olan insanlara karşı,yalnız ve bağlantısız hissediyoruz, “diyor

Personality and Social Psychology Bulletin dergisinde yayınlanan bulgular, sosyal ağların ve kişisel ilişkilerin, akıl sağlığını korumadaki rolünü ve insanların engeller karşısında veya zorlu hedefler peşinde koşarken bile neden bu bağlantıları koruması gerektiğini vurgulamaktadır.

Ward, “Depresyon ve kaygı, tecritle bağlantılı ve bunu kesinlikle COVID-19 salgını sırasında arkadaşlarımızla bağlandığımız zorluklarla görüyoruz” diyor. “Bu sosyal bağlantılar önemlidir. Kendilerini güvende hissetmek, zihinsel olarak sağlıklı ve mutlu hissetmek için onlara insan olarak ihtiyacımız var. Ama finansal alanda başarıya ulaşmak için gerekli olanların çoğu aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek pahasına.”

Araştırmacılardan, Ward “Covid-19 salgını sırasında,arkadaşlarımızla iletişim kurmakta zorluklar yaşıyoruz,bu dönemde depresyon ve kaygı izolasyonla ilişkilidir. Kendimizi güvende hissetmek,zihinsel olarak sağlıklı ve mutlu hissetmek için insanlara ihtiyacımız vardır bu sebeple sosyal bağlantılar önemlidir. Ancak, finansal alanda başarıya ulaşmak için gerekli olanların çoğu, aileniz ve arkadaşlarınızla zaman geçirmekten daha zahmetlidir.” Diyor.

Ward, sorunun finansal başarı veya bu birliklere yol açan para arzusu olmadığını söylüyor.

Bu araştırmanın merkezinde psikologlar Benlik Değeri,Finansal imkanlar olarak tanımladığı bir kavramdır. İnsanlar öz-değerlerinin paraya bağlı olduğunu düşündüklerinde, finansal başarılarının onların kim olduklarını,öz benliklerini tanımladığını düşünürler. Finansal olarak başarılı olma dereceleri, kendileri hakkında nasıl hissettikleri ile ilgilidir. Finansal olarak iyi olduklarını düşündüklerinde iyi hissederler ancak finansal olarak güvensiz hissettiklerinde kendilerini değersiz hissederler.

Araştırmada, 2,500 den fazla katılımcı, kendine değerin finansal durum, başkalarıyla geçirilen zaman, yalnızlık ve sosyal kopukluk gibi temel değişkenler arasındaki ilişkileri araştıran 5 farklı araştırmaya katılması sağlandı. iki haftalık bir süre boyunca katılımcılarla, çeşitli sosyal aktivitelerde yer alan para ve zamanın önemi hakkında, uzun bir süre boyunca nasıl hissettiklerini değerlendirmek için günü gününe çalışmalar yapıldı.

Ward, “Olduğunuz kişiye göre paraya değer vermek ve olumsuz sosyal sonuçlar yaşamak arasında tutarlı ilişkiler gördük, bu da bu bağlantıların neden mevcut olduğu sorusunu sormamıza neden oldu.” Diyor. Ward şöyle devam etti: “Bu bulguları, öz değerlerini paraya dayandıran insanların, başkalarıyla olan ilişkilerinin kalitesinin, finansal başarılarından kaynaklanarak var olduğunu ve iyi ilişkiler kurmak adına,finansal başarıyla ulaşmak için baskı hissettiklerinin başka bir kanıtı olarak görüyoruz.”

Ward, bu çalışmanın Öz Değer ile Finansal imkanlar arasındaki süreçleri ortaya çıkarma çabalarının başlangıcını temsil ettiğini söylüyor.

Ward, “Umarım bu, paranın değerlenmesi ile sosyal bağlantılı değişkenler arasındaki mekanizmalara bakarak daha uzun bir araştırma çizgisi haline gelen şeyin bir parçasıdır. “Son sözümüz yok, ancak ekonomik baskıların sosyal ilişkilerde büyük rol oynadığına dair çok sayıda kanıt var.” Dedi.

Çeviri: Müge Ayşe Öztürk

Kaynak: Sciencedaily

Bir cevap yazın