Depresyon Biyolojik Olduğu Düşünüldüğünde Farklı Gözüküyor

Yeni bir Rutgers çalışmasına göre, depresyonun biyolojik olarak neden olduğuna daha güçlü bir şekilde inanan insanlar, biyolojik nedenler için daha az rol görenlere kıyasla, daha şiddetli ve uzun ömürlü olduğunu düşünmeye eğilimlidirler.

Rutgers Üniversitesi-New Brunswick’de çalışmaya liderlik eden eski bir doktora öğrencisi Sarah Mann, “Aynı zamanda, biyolojik faktörlerin depresyona neden olduğuna inanan insanlar da tedavinin olumlu bir etkiye sahip olacağı konusunda daha iyimser olma eğilimindedir” dedi.

Journal of Mental Health’de yayınlanan çalışma, depresyonun ailede genetik olarak çalıştığını veya beyindeki bir değişiklik nedeniyle meydana geldiğini düşünen kişilerin depresyona karşı olumsuz tutum sergilemelerinin daha az olası olduğunu da buldu.

Araştırmacılar 319 kişiyi internette araştırdılar. İnançlarını, tutumlarını ve deneyimlerini depresyon ve tedavisi ile değerlendirdiler. Yaklaşık yarısı (%48.6) önceden depresyona sahip olduğunu bildirdi. Bir Likert ölçeği, insanların bir ifadeyle ne kadar hemfikir olduklarının bir ölçümü ve bir hastalık algısı anketi kullanarak, araştırmacılar depresyonun nedenleri, süresi, sonuçları ve tedavi edilebilirliği hakkındaki algılarını analiz ettiler.

Psikoloji profesörü ve ortak yazar Richard Contrada, “Bilimsel olarak, insanların depresyon anlayışı ve bu bozukluktan etkilenenlerin duyguları hakkında çok az şey bilinmektedir . Pratik bir bakış açısından, bu inanç ve tutumlar, insanların kendi depresyonları için tedavi olup olmayacakları konusunda aldıkları kararları etkileyebilir. Önyargı ve ayrımcılık da dahil olmak üzere depresyondaki bireylere yönelik tepkilerini de etkileyebilir” dedi.

Katılımcılara depresyonun bir tanımını okuduktan sonra depresyon yaşadıklarına inanıp inanmadıkları ve ayrı bir soruda “eş, romantik eş, ebeveyn, kardeş ya da yakın arkadaş” olduğuna inanıp inanmadıkları soruldu.

Mann, “İnsanlar daha önce kendi depresyonları veya kendilerine yakın biriyle deneyim yaşadıklarını söylerse, depresyondaki insanlara karşı daha az olumsuz tutum ve daha fazla kabul edilme eğilimindedir” dedi. Bu bireyler arasında, depresyonun biyolojik bir nedeni olduğuna inanmak ile depresyonu olan insanlara karşı daha kabul edilebilir tutumlar sergilemek arasında da anlamlı bir bağlantı vardı.

Araştırmacılar katılımcılara depresyonun etkisi ve tedavinin etkili olup olmadığı konusunda görüşlerini sordular; depresyonu olan insanlarla belirli durumlarda olma istekliliği, onları bir iş için tavsiye etme veya arkadaşlarıyla tanıştırma gibi; kendi tutumları ve diğer insanların depresyon hakkındaki tutumları ve diğer sorular.

Bulgular, insanların depresyonun biyolojik nedenlerini vurgulayan halk sağlığı duyurularına yanıt verme biçiminin kısmen depresyon ile önceki deneyimlerine bağlı olduğunu göstermektedir. Araştırmacılar, mesajların depresyonlu insanlara yönelik kamu tutumları üzerindeki etkileri karıştırılabilse de, etkilenen bireylerin kendi kendini suçlamalarını azaltabileceğini ve onları tedavi aramaya teşvik edebileceklerini söyledi.

Çeviri: Gülsüm Tangız

Kaynak: ScienceDaily

Bir cevap yazın