Uyuşturucu Bağımlılığı Herkeste Farklı Olabilir

Kore Beyin Araştırmaları Enstitüsü (KBRI, Başkan Pann Ghill Suh) 26 Mayıs’ta Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde (POSTECH) Prof. Joung-Hun Kim ve Dr. Joo Han Lee liderliğindeki ortak bir araştırma ekibinin KBRI’daki Ja Wook Koo ve Sina Dağı’ndaki Icahn Tıp Fakültesi’ndeki Prof. Eric Nestler, kolinerjik interneronlarda (ChIN’ler) dopamin D2 reseptörlerinin (DRD2) kokain bağımlılığında önemli bir rol oynadığını keşfetti.

Bulgular Biological Psychiatry’ de yayınlandı.

Uyuşturucu bağımlılığı, bir kişinin zararlı etkilerine rağmen obsesif olarak ilaç aradığı ve uyuşturucu (narkotik) kullandığı zihinsel bir bozukluktur. Kişilerarası çatışma ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açabilir, böylece önemli sosyal maliyetlere neden olabilir. Bir kez tüketildiğinde, kötüye kullanılan ilaçlar (örn. Esrar ve kokain) beynin ödül sistemindeki dopamin  konsantrasyonunu arttırır ve dopamin reseptörlerini aktive eder, bu da ilaçlar için yoğun isteğe neden olur.

Dopamin: Bir kişi ödüllendirildiğinde veya bağımlılık yapan maddelere maruz kaldığında beyinde salınan bir nörotransmitter. Genellikle “haz hormonu” olarak adlandırılır.

Dopamin reseptörü: Dopamine spesifik olarak bağlanan ve yanıt veren hücre zarında bulunan reseptör

Bununla birlikte, uyuşturucu bağımlılığında bireysel farklılıklar vardır. Bazı insanlar benzer bağımlılık yapan uyuşturucu dozuna maruz kaldıklarında bağımlılığa karşı daha savunmasızdır. Bununla birlikte, bu fenomenin altında yatan nörobiyolojik mekanizmanın anlaşılması güçtür.

Kokain kendi kendine uygulama modeline elektrofizyolojik ve optogenetik teknikler uygulayarak, araştırma ekibi bağımlılığa yatkın farelerin kolinerjik interneronlarında (ChIN) DRD2 aşırı ekspresyonunu tanımladı.

Nucleus accumbens (NAc): beynin limbik sisteminin ödüllendirici ve güçlendirici uyaranları işlemede anahtar rol oynayan bir parçası.

Kolinerjik interneuron (ChIN): Akson terminalinden nörotransmiter asetilkolin (ACh) serbest bırakan bir sinir hücresi. Kolinerjik internöronlar, NAc nöronal popülasyonunun yüzde 1-2’sini kaplar.

 DRD2 (dopamin D2 reseptörü): D1 ve D5’in D1 benzeri aileye ve D2, D3 ve D4’ün D2 benzeri aileye ait olduğu beş dopamin reseptörü alt tipi vardır. DRD2, D2 reseptörünü eksprese eden bir geni belirtir.

Bağımlılığa duyarlı fareler, DRD2 ekspresyonu seviyesinin arttığını ve reseptör aktivasyonu ChIN aktivitesini azalttıkça ChIN’lerde aşırı eksprese edilen dopamin D2 reseptörlerinin neden olduğu azalmış bir hücre aktivasyonu seviyesi gösterdi.

Bu mekanizma yoluyla, ÇhIN’ler aşağı akış orta dikenli nöronların (NAc nöronlarının çoğunu içerir) aktivasyonunu ve sinaptik plastisitesini çeşitli yollarla etkileyebilir, böylece kokain bağımlılığına yatkınlığa neden olabilir.

KBRI ve POSTECH ortak araştırma ekibi “Farklı gen varlıklardaki ChIN’lerdeki gen ifadelerini genom düzeyinde inceleyerek bağımlılık araştırmalarında yeni bir alana öncülük ettik” dedi. “Takip araştırmasının bir parçası olarak, bağımlı hayvanların DRD2’nin yüksek ifadelerini nasıl gösterdiğinin altında yatan ayrıntılı bir moleküler mekanizmayı incelemeye devam edeceğiz. ACh reseptörlerinin aktivitesini düzenleyerek bu duyarlılığı kontrol edebilecek herhangi bir aday ilacı aramak, başka bir uygun gelecek planı olabilir. ”

Bu araştırma, Bilim ve BİT (MSIT) Bakanlığı, Beyin Bilimi için Orijinal Teknoloji Araştırma Programı ve Araştırma Lideri Programı tarafından desteklenen bir KBRI kurum içi projesi olarak yürütülmüştür.

Çeviri: Nazlı Can Aydın

Kaynak: Neuroscience News

Bir cevap yazın