Ketamin Depresyonla Nasıl Mücadele Eder?

Ketamin Depresyonla Nasıl Mücadele Eder?

Anestezik ilaç ketaminin, düşük dozlarda, tedavi edilmesi zor depresyon üzerinde hızlı bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Karolinska Institutet’teki araştırmacılar şimdi ilacın önemli bir hedef belirlediklerini bildiriyorlar: beyindeki spesifik serotonin reseptörleri. Translational Psychiatri’de yayınlanan bulgular yeni, etkili antidepresanlar umudunu vermektedir.

Depresyon, yaşamları boyunca bir noktada on erkekten birini ve beş kadından birini etkileyen, İsveç’teki en yaygın psikiyatrik tanıdır. Hastaların yüzde 15 ila 30’u tedaviye yönelik ilk iki girişimden yardım almaz, bu durumda depresyonun tedavisi zor olarak adlandırılır. Çalışmalar, düşük dozlarda anestezik ilaç ketamininin bazı hastalara hızlı etki ettiğini, ancak tam olarak nasıl çalıştığını bilmediğini göstermiştir. Son zamanlarda ABD ve AB’de tedaviye dirençli depresyonu olan hastalar için ketamin içeren bir burun spreyi onaylanmıştır.

 İsveç’teki Karolinska Institutet’teki araştırmacılar artık ketamin tedavisi ile bağlantılı olarak bir PET kamera kullanarak çalışma katılımcılarının beyinlerini görüntülediler.

“Bu, dünyadaki türünün en büyük PET çalışmasında, sadece etkinin büyüklüğüne değil, aynı zamanda ketamin serotonin 1B reseptörleri ile de hareket ediyor mu diye bakmak istedik,” diyor araştırmanın ilk yazarı Mikael Tiger, Klinik Nörobilim Bölümü, Karolinska Institutet. “Biz ve başka bir araştırma ekibi daha önce depresyonu olan insanların beyinlerinde düşük yoğunlukta serotonin 1B reseptörleri gözlemledik.”

Çalışmanın ilk aşamasında, tedavisi zor depresyonu olan 30 kişi rastgele olarak bir ketamin infüzyon grubuna (20 kişi) veya bir plasebo grubuna atandı. Bu, randomize çift kör bir çalışmadır, bu nedenle ne hasta ne de doktor başlangıçta aktif maddeyi kimin aldığını bilmiyordu. Katılımcıların beyinleri, infüzyondan önce 24 ve 72 saat sonra bir PET kamera ile görüntülendi.

Bir sonraki aşamada, isteyenler (29 kişi) iki hafta boyunca haftada iki kez ketamin aldı. Sonuç olarak, ketamin ile tedavi edilenlerin yüzde 70’inden fazlası ilaca, depresyon için bir derecelendirme ölçeğine göre cevap vermiştir.

Serotonin depresyonda önemli bir rol oynar ve düşük seviyelerin daha ciddi hastalıklarla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Nöronların yüzeyinde bu nörotransmitter için 14 farklı reseptör türü vardır. PET görüntüleme için araştırmacılar, özellikle serotonin 1B reseptörlerine bağlanan radyoaktif bir markör kullandılar. Ketaminin, daha önce bilinmeyen bir etki mekanizmasında bu reseptörler yoluyla çalıştığını buldular. Bu reseptöre bağlanma serotonin salınımını azaltır, ancak dopamin adı verilen başka bir nörotransmitterinkini arttırır. Dopamin, beynin ödül sisteminin bir parçasıdır ve insanların yaşam hakkında, genellikle depresyonda eksik olan olumlu duygular yaşamalarına yardımcı olur.

“İlk kez ketaminin tedavisinin serotonin 1B reseptörlerinin sayısını artırdığını gösteriyoruz,” diyor çalışmanın son yazarı Karolinska Institutet Klinik Nörobilim Bölümü araştırma grubu lideri Johan Lundberg. “Ketamin çok hızlı etkili olma avantajına sahiptir, ancak aynı zamanda bağımlılığa yol açabilecek narkotik sınıfı bir ilaçtır. Bu nedenle, bu reseptörün, ketaminin olumsuz etkileri olmayan yeni, etkili ilaçlar için bir hedef olup olamayacağını gelecekteki çalışmalarda incelemek ilginç olacaktır. ”

Çeviri: Nazlı Can Aydın

Kaynak: Neuroscience News

Bir cevap yazın