Doğaya Bağlılık Çocukları Mutlu Eder

Doğaya bağlılık, sürdürülebilir ve ekoloji yanlısı davranışlar sergileme eğilimi nedeniyle çocukları daha mutlu eder.

            Dr Laura Berrera-Hernández ve Sonora Teknoloji Enstitüsü’ndeki ekibi tarafından yönetilen Frontiers in Psychology’de yapılan yeni bir çalışma, ilk kez doğaya bağlılığın sürdürülebilir ve ekoloji yanlısı davranışlar sergileme eğilimi nedeniyle çocukları daha mutlu ettiğini gösterdi.

            Gezegenimiz ısınan bir iklim, ormansızlaşma ve kitle türlerinin yok olmasından kaynaklanan tehditlerle karşı karşıya kaldıkça, insanlar ve doğa arasındaki ilişkilere odaklanan araştırmalar günümüzün çevre sorunlarına çözüm bulmak için giderek daha acil hale geliyor. Genç kuşaklar gezegenin gelecekteki bekçileri olacağından, araştırmacılar tarafından sürdürülebilir davranışları nasıl teşvik edebileceğimiz ve çocuklarda çevre bakımı geliştirebileceğimiz konusunda çalışmalar yapılıyor. Araştırmacılar, “doğa eksikliği bozukluğu” olarak adlandırılan doğa ile olan bir kopukluğun, gezegenin yok olmasına katkıda bulunabileceğini, çünkü doğal dünyayla bir bağlantının olmamasının onu koruma arzusu ile sonuçlanma olasılığı düşük olduğunu belirtiyorlar.

            Berrera-Hernández, ‘doğaya bağlılığı‘ sadece doğanın güzelliğini takdir etmek değil, aynı zamanda “kendimiz ve doğa arasındaki karşılıklı ilişkinin ve bağımlılığın farkında olmak, doğanın tüm nüanslarını takdir etmek ve bunun bir parçası hissetmek” olarak tanımlamaktadır.

            Çalışma, 9 ve 12 yaşları arasındaki 296 çocuğu kuzeybatı Meksika şehrinde çalışmaya dahil etti. Tüm katılımcılara, doğa ile olan bağlantılarını, sürdürülebilir davranışları (ekoloji yanlısı davranış, tutumluluk, fedakarlık ve eşitlik) ve mutluluğu ölçmek için okulda tamamlanan kendi kendini yöneten bir ölçek verilmiştir. Bu, “İnsanlar doğal dünyanın bir parçasıdır” gibi doğaya olan bağlılıklarıyla ilgili ifadeleri ile “Geri dönüştürmek için boş şişeleri ayırırım” gibi sürdürülebilir davranışlarıyla ilgili anlaşmalarını ölçmeyi de içeriyordu.

            Araştırmacılar, çocuklarda doğaya bağlı hissetmenin sürdürülebilirlik uygulamaları ve davranışları için olumlu ilişkilere sahip olduğunu ve çocukların daha yüksek seviyede algılanan mutluluk bildirdiklerini ortaya koydu. Bu, kendilerini doğaya daha bağlı olduklarını algılayan çocukların daha sürdürülebilir davranışlar sergileme eğiliminde olduklarını ve bu nedenle de daha yüksek mutluluk seviyelerine sahip olduklarını göstermektedir. Yetişkinlerle ilgili daha önce yapılan araştırmalar, doğaya bağlılık ile çevre yanlısı davranışların gelişimi ve bunlardan kaynaklanan mutluluk arasında bir ilişki önermişti.

            Çalışmanın sadece aynı şehirdeki çocukları test etme sınırlamalarına rağmen, sonuçlar çocuklarda pozitif sürdürülebilirlik psikolojisinin gücü hakkında fikir vermektedir. Bu değişkenler arasındaki ilişkiler hakkındaki anlayışımızı derinleştirmek, çocuklarda sürdürülebilir davranışları teşvik etmenin ek psikolojik faydaları için pratik bilgiler sağlayabilir. Genç nesillerdee çevre bakımı ve doğanın geleceğiyle ilgili endişe geliştireceksek, gençlerin doğada daha fazla zaman geçirmelerini teşvik etmek ve teşvik etmek için girişimler şarttır.

Berrera-Hernández şöyle diyor: “Ebeveynler ve öğretmenler çocukları doğaya daha fazla temas halinde olmaları için teşvik etmelidir, çünkü sonuçlarımız doğaya maruz kalmanın onunla bağlantı ve bununla birlikte sürdürülebilir davranışlar ve mutlulukla ilişkili olduğunu göstermektedir.

Çalışma, çevre psikolojisinde gelecekteki araştırmalar ve doğa temelli eğitim ve girişimlerdeki uygulamaları için büyüleyici ve pratik çıkarımlara sahiptir, bu da hem gezegenin hem de çocukların doğal dünyayla daha fazla maruz kalmayı ve teması teşvik etmedeki refahının olumlu faydalarını vurgulamaktadır.

Çeviren: Sıla Yalçınöz

Kaynak: Neuroscience News

Bir cevap yazın