Çin’de Kozmetik Cerrahi Neden Bu Kadar Talep Görüyor?

Yeni araştırmalar Çin’de kozmetik cerrahiye yönelik tutumlara ışık tutuyor.

Dünya çapında kozmetik cerrahi prosedürlerinin sayısı artmaktadır. En hızlı yükselişi yaşayan ülkelerden biri ise Çin’dir. Dünyanın geri kalanında olduğu gibi, Çin’de kozmetik cerrahi geçirenlerin yaklaşık % 90’ı kadındır. Bununla birlikte, Çin benzersizdir, çünkü prosedürlerin çoğu lise veya kolejde olan kadınlar üzerinde yapılmaktadır. Bu, kozmetik cerrahi geçiren kadınların genellikle orta yaşlı veya daha yaşlı olduğu çoğu Batı ülkesinden çok farklıdır.

Çin’de kozmetik cerrahi yaygınlaşmasına rağmen, insanların buradaki tutumlarını neyin etkilediğini çok az biliyoruz. Bunu anlamak önemlidir, çünkü kozmetik cerrahi sağlık komplikasyonları ve depresyon da dahil olmak üzere olumsuz sonuçlara yol açabilir. İnsanların ameliyattan sonra görünümleri hakkında daha iyi hissetmeyebileceklerine ve aslında görünümleriyle daha fazla meşgul olabileceğine dair kanıtlar da vardır.

Çin’de kozmetik cerrahinin yükselişi ve insanların kozmetik cerrahiye yönelik tutumlarının anlaşılmasının önemi ışığında, doktora öğrencim Yi Wu, kendim ve meslektaşım Sandra Mulkens ile birlikte daha fazla bilgi edinmeye başladık.

Araştırma

Çalışmamızda, yaklaşık 800 Çinli erkek ve kadın (18-68 yaş), Çin’e tercüme ettiğimiz Kozmetik Cerrahinin Kabul Ölçeği (Henderson King ve Henderson King, 2005) adı verilen kozmetik cerrahiye karşı tutumlarını ölçmek için bir anket doldurdu. . Katılımcılar ayrıca diğer ilgili konularda anket doldurmuş ve demografik özelliklerini bildirmişlerdir.

Bu verileri kullanarak katılımcıların Kozmetik Cerrahi Kabul Ölçeği puanları ile diğer anketler ve demografik özellikler arasındaki istatistiksel ilişkilere baktık.

Kilit bulgular, kozmetik cerrahiye karşı daha olumlu tutumları olan Çinli kadınların ve erkeklerin (örneğin, kozmetik cerrahinin iyi bir şey olduğunu düşündükleri ve kozmetik cerrahi geçirmeyi düşündükleri) yüzlerinin görünümü hakkında daha fazla endişe duyduklarıydı. Ayrıca güzellik, kilo ve kaslılık açısından toplumsal görünüm standartlarını daha fazla desteklediler.

Ayrıca Çinli kadınların kozmetik cerrahiye Çinli erkeklere göre daha olumlu tutumlar bildirdiklerini tespit ettik. Çinli erkekler arasında, daha yaşlı olanlar genç Çinli erkeklere kıyasla kozmetik cerrahiye karşı daha olumlu tutumlar bildirdiler. Çinli kadınlar arasında yaş farkı bulunmadı.

Kentsel alanlarda yaşayan Çinli kadınlar ve erkekler, kırsal alanlarda yaşayanlara göre kozmetik cerrahiye karşı daha olumlu tutumlara sahiptiler.

Bu çalışmada Kozmetik Cerrahi Kabul Ölçeğinin Çince versiyonumuzu “doğruladık”; bu sonuçlar bilimsel makalemizde bildirilmiştir.

Buradan Çıkarılacak Sonuç

Çinli kadınlar ve erkekler arasında kozmetik cerrahiye yönelik daha olumlu tutumlarla ilgili çeşitli faktörler vardı. Bu ilişkilerin çoğu Çin kültürünün ilginç özelliklerini yansıtır.

Çoğu Batı ülkesine kıyasla, Çin’deki çoğu kozmetik cerrahi yüz özellikleri üzerinde gerçekleştirilir ve yüzün görünümü vücudun görünümünden daha önemli olarak görülür. Bu, yüzlerinin görünümü hakkında daha fazla endişe duyan Çinli insanların neden kozmetik cerrahiye karşı daha olumlu tutumlar sergilediğini açıklayabilir. Ayrıca kozmetik cerrahiye yönelik tutumlar ile Çinli insanların genel olarak bedenleri hakkındaki duyguları arasında bir ilişki bulamadık.

Kozmetik cerrahiye yönelik tutumlar ile toplumsal görünüm standartlarını destekleme arasındaki ilişki diğer ülkelerde de kurulmuştur. Bu çalışmada, Çinli kadınlar kozmetik cerrahi konusunda Çinli erkeklere kıyasla daha olumlu tutumlara sahip olabilirler, çünkü güzellik Çinli kadınlığın temel bir özelliğidir. Çinli erkeklerle karşılaştırıldığında, Çinli kadınlar genellikle görünümlerine göre, zeka gibi diğer özelliklerden daha fazla yargılanırlar. Örneğin, bazı Çinli işverenler sadece uzun, ince ve “güzel” kadınları işe alacaktır. Tabii ki, bu cinsiyet farklılıkları birçok Batılı ülke için de geçerlidir.

Çinli erkekler görünüm endişelerine karşı bağışık değildir. Aslında, kozmetik cerrahi Çinli erkekler arasında daha popüler hale geldi. Yaşlı Çinli erkeklerin kozmetik cerrahiye karşı daha olumlu tutumlar ifade etmeleri, genç görünmeye devam etme baskısından da etkilendiklerini gösterebilir ve gençlik Çin güzellik ideallerinde değerlidir.

Son olarak, kentsel alanlardaki Çinli insanların, kırsal alandakilere kıyasla kozmetik cerrahiye karşı daha olumlu tutumları olması ilginçtir. Basit bir açıklama, kentsel alanlardaki Çinli insanların daha fazla insanla çevrili olmasıdır, bu nedenle görünümlerini diğer insanlarınkiyle karşılaştırmak için daha fazla fırsat vardır. Kentsel bölgelerdeki insanlar da Çin’deki birçok şehirde yaygınlaşan daha fazla kozmetik cerrahi reklamı görüyorlar. Ayrıca kozmetik cerrahi geçiren diğer insanları tanımaları daha olasıdır ve bu da kozmetik cerrahiyi daha kabul edilebilir ve cazip görmelerine neden olabilir.

Çeviren: Sıla Yalçınöz

Kaynak: Psychology Today

Bir cevap yazın