Şizofreni Gelişiminin Altında Yatan Mekanizmalarda Yeni Bulgular

Şizofreni hastaları daha yüksek dopamin seviyelerine sahiptir ve hastalığın tipik semptomları bu yüksek dopamin seviyesine bağlanmıştır. Bununla birlikte,tek sebep, hastalarda nörotransmitter dopamin seviyesinin yüksek olması değil, aynı zamanda beynin belirli bir bölgesi tarafından dopamin salınımının daha zayıf düzenlenmesidir.Bu bulgular ilk kez, Viyana Tıp Üniversitesindeki bilim adamları tarafından gösterilmiştir.

Günümüzde şizofreninin nörobiyolojisi yeterince anlaşılamamıştır. Viyana Tıp Üniversitesinde yapılan bir araştırmanın son bulguları, bu bozukluğun mekanizmaları hakkında yeni fikirler vermektedir.

Nüfusun yaklaşık %1’i şizofreniden mustariptir. Şizofreni hastalarında dopamin sisteminin aşırı duyarlı olduğu ve uyarıldığında aşırı tepki verdiği, büyük miktarlarda dopamin salgıladığı bilinmektedir. Bu, olmayan sesleri işitme veya sanrılı ve düzensiz düşünme gibi tipik şizofreni semptomlarının başlamasına yol açar. Şizofreni hastalarını tedavi etmek için kullanılan antipsikotik ilaçlar, dopamin sinyalinin iletimini azaltarak bu semptomlara karşı koyar.

Viyana Tıp Üniversitesinde yapılan çalışmada, sağlıklı insanların dopamin sistemi, daha önce hiç antipsikotik tedavi almayan şizofreni hastalarıyla karşılaştırılmıştır. Şizofreni hastalarında bulunan değişikliği kısmen taklit etmek için, sağlıklı deneklerin dopamin sistemi, düşük dozda dopamin salan ilaç amfetaminin tekrar tekrar uygulanmasıyla duyarlı hale getirilmiştir.

Prefrontal korteks dopamin seviyesini düzenler

Çalışmanın sonuçları, tek başına aşırı dopamin salınımının tipik şizofreni semptomlarına neden olmadığını göstermektedir: Duyarlılığa ve ilişkili dopamin salınımına rağmen, sağlıklı gönüllüler grubunda hiçbir semptom görülmemiştir. Çalışmanın sonuçları sağlıklı gönüllülerde dopamin salınımının prefrontal korteks tarafından çok iyi düzenlendiğini, şizofreni hastalarında ise bu düzenlemenin işlevsiz olduğunu göstermektedir. “Çalışmada şizofreniden etkilenen insanların prefrontal korteks yoluyla dopamin salınımını düzenlemekte zorlandıkları sonucuna vardık.Hastalığın gelişimi Salınan dopamin miktarı ile ilgili değil, daha çok prefrontal korteksteki düzenleme süreçlerindeki bir eksiklikle ilgili, ”diye açıklıyor Viyana Tıp Üniversitesi Psikiyatri ve Psikoterapi Bölümünden ana yazar Ana Weidenauer.

Çalışma manyetik rezonans görüntüleme ve pozitron emisyon tomografisi kullanılarak gerçekleştirildi; bu teknik, metabolik süreçler ve amfetamin etkisi altındaki beyinde dopamin salınımındaki değişiklikler hakkında fikir verdi. Ayrıca prefrontal korteksteki  dil merkezinin (Broca’nın alanı) sağlıklı gönüllülerde daha düşük dopamin salınımından etkilendiğini gösterdi. Bu ilişki hastalarda bulunmadı. Viyana Tıp Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri ve Psikoterapi Bölümünden baş araştırmacı Matthäus Willeit, “Çalışmamız daha önce tedavi almamış şizofreni hastalarının beyni hakkında ayrıntılı bilgi sağlıyor” diye açıklıyor.

Çeviri: Burak Ateş

Kaynak: Neuroscience News

Bir cevap yazın