Bir Nöron Meselesi Olarak: Baş Etme Stratejileri

Bir Nöron Meselesi Olarak: Baş Etme Stratejileri

Özet: Araştırmacılar, stres altındaki motive edilmiş davranış stillerini çift yönlü olarak kontrol etmede medial prefrontal korteks kortikotropin salım faktörü interneronlarının önemli bir rolünü ortaya çıkarmıştır. Bu buluş Travma Sonrası Stres Bozukluğuna (PTSD veya TSSB) yeni bir tedavi geliştirilmesine yardımcı olabilir. 

Bireyler stresörlere yanıt olarak davranışsal, fizyolojik ve psikolojik yanıtlarla karakterize edilen farklı baş etme stilleri sergiler. Pasif davranış tarzı stres faktörleriyle yüzleşmekten kaçınma çabaları ve psikopatolojiye karşı savunmasızlık ile ilişkiliyken, aktif davranışsal stil stresörün etkisini köreltmek ve strese karşı dayanıklılık ile ilgilidir. Bu kısaca “savaş veya kaç” olarak adlandırılan çok bilinen bilimsel bir sorudur. Fakat beynin biyolojik temelleri tam olarak anlaşılamamıştır. 

Son zamanlarda, Çin Bilim Akademisi (CAS) Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden (USTC) Prof. ZHOU Jianging liderliğindeki araştırma ekibi, davranışsal zorluklar ve manipülasyon sırasında prefrontal kortikotropin salgılama faktörü (CRF) nöronlarının kuvvetlendiğini ve CRF nöronlarının manipülasyonunun, zorluklar altındaki davranış biçimlerinin seçimini motive ettiğini buldu. Ayrıca, CRF nöronlarının aktivasyonunun kalıcı strese dirençli davranışları teşvik ettiğini de gösterdiler. Çalışma Neuron’da (akademik bir dergi) yayımlandı. 

Araştırmacılar, in vivo kalsiyum görüntüleme ve tasarımcı ilaç (DREADD) yaklaşımları ile aktifleştirilen farmakogenetik tasarımcı reseptörleri gibi hücrelere özel hedeflenmiş viral aracılı kazanım veya işlev kaybı araçları kullanarak, mPFC (medial prefrontal korteks) CRF nöronlarının davranışsal stil seçimini CRF transgenik farelerde çeşitli stresler sırasında nasıl düzenlediğini araştırdılar.

Sonuçlar, dorsal mPFC (dmPFC) CRF nöronlarının genetik ablasyonunun (vucuttan çıkarım) veya kemogenetik inhibisyonunun, kuyruk süspansiyonu ve zorla-yüzme zorlaması altında hareketsizliği arttırdığını ve sosyal kaçınma davranışını uyardığını, aktivasyonunun da aynı önlemler üzerinde ters etkisinin olduğunu gösterdi.

Ayrıca araştırmacılar, artan CRF nöral aktivitesinin tekrarlanan sosyal yenilgi stresine karşı dayanıklılığı arttırdığını bulmuştur.

Bu sonuçlar stres altında motive edilmiş davranışsal stil seçiminde mPFC ve CRF ara nöronlarının kritik bir rolünü ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışma, majör depresyon ve travma sonrası stres bozukluğunun tedavisi için nöral çevre modülasyonu gibi yeni terapötik hedeflere işaret edebilir.

Çeviri: Kutlay Usta

Kaynak:Neurosciencenews

Bir cevap yazın