Çocukların Olumsuz Duyguları İşlemelerine Yardımcı Olmak İçin Yeni Stratejiler

Güney Şili’deki yerli halkın yakın tarihli bir çalışması, çocukların duygusal yetenekleri hakkındaki Batı varsayımlarına meydan okuyor ve çocukların duygularını düzenlemelerine yardımcı olmak için dışarıda zaman geçirmenin değerini vurguluyor.

North Carolina State Üniversitesinde psikoloji profesörü ve çalışmalarla ilgili bir makalenin yazarı Amy Halberstadt, “Özellikle Batı kültürlerinde birçok insanın çocukların gerçekte olduğundan daha az yetenekli olduğunu düşünüyorum.” “Çalışmamız bunun evrensel olmadığını göstermektedir.

“Örneğin, Mapuche insanlarıyla yaptığımız çalışma, çocukların korkuyu yönetme yeteneği konusunda farklı beklentileri olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Doğanın, çocukların duygusal dengesini korumalarına yardımcı olmada oynadığı rol de farklı.”

Çalışma için araştırmacılar, Güney Şili’deki 271 ebeveyn ve öğretmene anket yaptı. Çalışma katılımcılarının 106 tanesi, bölgenin yerli halkı Mapuchedendi. Geri kalan 165 tanesi Mapuche dışıydı.

Anket soruları, görüşmeler ve odak gruplarına göre geliştirilmiştir. Sorular, yetişkinlerin çocuklar ve çocukların duyguları hakkındaki inançlarına ilişkin kültürel farklılıkların daha iyi anlaşılmasını sağlamayı amaçlamıştır.

Bir bulgu, Mapuche velilerinin ve öğretmenlerinin çocuklarının korkuyu kontrol edebilmelerini beklemeleri için Mapuche dışındakilerden önemli ölçüde daha yüksek olmalarıydı.

Halberstadt “Açık olmak gerekirse, çocukların korkuları hakkında stoacı olduğundan bahsetmiyoruz.” “Çocukların bir durumu anlayıp ya harekete geçmeleri ya da korkmadan durumu kabullenmeleri yönündeki bir beklentiden bahsediyoruz.”

“Mapuche, büyümenin bir kısmının korkmamayı öğrenmek olduğuna inanıyor ve bu da aktif olarak teşvik edilen bir şey.” “Mapuche ebeveynleri, çocukların çevrelerindeki dünyayı yorumlamalarına yardımcı oldukları şekilde bunun gibi duygusal becerilerin gelişimini destekliyorlar.”diyor.

Çalışma, Mapuche’un çocuğun doğa ile olan ilişkisine de büyük değer verdiğini buldu.

Halberstadt, “Mapuche, çocukların doğaya saygı duyması gerektiğine inanıyor, ama korkuya değil.” “Ayrıca doğanın çocukların sakinleşmesine, üzüntüyle olumlu bir şekilde başa çıkmasına ve olumsuz duyguları düzenlemesine yardımcı olabileceğine de inanıyorlar.”

“ABD’deki ebeveynler bu yaklaşımları evde kullanabilecekleri olası stratejiler olarak görmek isteyebilirler.” “Herhangi bir yaklaşımda başarı için mutlaka reçeteler olduğunu düşünmüyorum, ancak çocuklar için mümkün olan anın adedini genişletmek gençler için olumlu sonuçlar doğurabilir. Dışarıda daha fazla zaman geçirip doğaya saygı duyup takdir etmenin, kendi duygularımızı düzenlememize veya çocuklarımızın dengeyi bulmasına yardımcı olup olmadığını görmek iyi bir fikir olabilir.”diyor.

Çeviri: Gülsüm Tangız

Kaynak: ScienceDaily

Bir cevap yazın