Ders Çalışırken Test Yapmak Hafızayı Ve Çıkarımları Geliştirir

Ders Çalışırken Test Yapmak Hafızayı Ve Çıkarımları Geliştirir

Araştırmalar test yapmanın hafızayı geliştirdiğini göstermiştir. Bununla birlikte, testin bir kişinin çıkarım yapma yeteneğini geliştirip geliştiremeyeceği hakkında daha az şey bilinmektedir.

Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi İnsan Hafızası ve Biliş Laboratuvarı tarafından yapılan yeni bir araştırmada, test yapmanın ezbere dayalı tekrardan daha iyi olduğu çünkü test yapmanın aynı zamanda hafızayı ve çıkarım yapma becerisini geliştirdiği bulunmuştur. Bu çalışma “Long-term Inference and Memory Following Retrieval Practice” adıyla Memory & Cognition’da (Akademik bir dergi) yayımlanmıştır.

Illinois psikoloji yüksek lisans öğrencisi Jessica Siler “Öğrenmemizin çoğunu sınıf dışında yapıyoruz. Çünkü öğrenmemizin büyük çoğunluğu kendi kendine düzenlenmiş, bizim hangi öğrenme stratejisinin en faydalı olduğuna bakmamız gerekiyor.” diye belirtti.

“Materyal üzerinden test edilmenin daha iyi bellek ve daha iyi görüntü çıkarımı sağladığını gördük.”

Araştırmacılar araştırmayı üç aşamada gerçekleştirdiler. Alıştırma aşamasında, katılımcılar kuşların hangi cinse ait olduğunu öğrendikleri bir dizi kuş resmiyle tanıştı. Çalışma aşamasında, kuş cinslerinin yarısı test yoluyla, diğer yarısı da tekrar yoluyla çalışıldı.

Siler “Test sırasında katılımcılara, hangi kuşun hangi cinse ait olduğu soruldu ve sonrasında geri dönütler verildi. Alternatif olarak katılımcılara, tekrar sırasında kuş cinslerinin isimlerini ve resimleri verildi ve katılımcılar basitçe isimleri tekrar yazdı.” dedi.

Çalışma aşamasından sonra katılımcılar bu konuda test edildi. Test aşamasında, bazılarını daha önce görmüş, bazılarını daha önce hiç görmemiş oldukları kuş resimleri verdiler ve kuşları cinslere göre kategorize etmelerini istediler.

İnsan Hafızası ve Biliş Laboratuvarı’nı yöneten ve ayrıca Beckman İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’ne bağlı bir psikoloji profesörü olan Aaron Benjamin “Kullandığımız iki tür test vardı.” dedi. “Belirli bir kuşu gördüklerini hatırlayıp hatırlamadıklarını ve hangi cinse ait olduklarını ortaya çıkarıp çıkaramayacaklarını test etmek istedik.”

Benjamin “Bu deneyleri tasarlamak oldukça hassasiyet gerektirdi.” dedi. “Birden fazla kuş cinsi öğreniyorlar ve sonuçları etkilememek için uyaranları dikkatlice ayarlamanız gerekiyor.”

Araştırmacılar aynı zamanda 25 günlük bir süreç boyunca katılımcıların hafızasını ve çıkarımını karşılaştırdı. Siler, “Testin uzun bir süreçte hafıza ve çıkarımınıza yardımcı olduğunu gördük” dedi.

Araştırmacılar insanların öğrenme mekanizmaları hakkında ne anladıklarını anlamakla ilgileniyor. Siler “Materyalleri onlara sorduğumuzda ne kadar iyi öğrendiklerini düşündüklerini ve benzer kuşları kategorize edip edemeyeceklerini meta-bilişsel ölçümlere eklemek istiyoruz.” dedi. “Bu bize bu mekanizmanın gerçek hayatta kullanılıp kullanılamayacağı hakkında bir içgörü sağlayacak.”

Çeviri: Kutlay Usta

Kaynak: Neuroscience News

Bir cevap yazın