2050’ye Kadar Demans Yaygınlığı İki Katına Çıkmış Olacak

2050’ye Kadar Demans Yaygınlığı İki Katına Çıkmış Olacak

Araştırmacılar, Alzheimer hastalığı teşhisi konan insan sayısının ve diğer demansların önümüzdeki otuz yıl içinde iki katına çıkacağını bildirdi.

Avrupa Parlemento üyesi Cristophe Hansen tarafından düzenlenen öğle yemeğinde, Alzheimer’s Europe’un, son yaygınlık çalışmalarına ilişkin yaptıkları ortak analizin bulgularını sunan ve Avrupa’da demans için güncellenmiş yaygınlık oranlarını belirleyen rapor hakkında konuşuldu.

Son otuz yılda, demans görülme sıklığını Avrupa düzeyinde tahmin etmek için bir dizi önemli çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar:

 • 80’li yılların başında EURODEM çalışması (2000’de güncellendi)
 • Alzheimer’s Europe’un European Collaboration on Dementia Projesi – EuroCoDe (2006-2008)
 • ALCOVE, 1. Avrupa Birliği Demansla İlgili Ortak Eylem Planı (2011-2013).

Bu çalışmaların en yenisi altı yıl önce yapılmıştı. Bu yüzden Alzheimer’s Europe, konuyla ilgili en güncel akademik literatürü kullanarak daha güncel demans yaygınlığı tahminleri oluşturmanın önemini kabul etti.

Aşağıda sunulan bulgular, EuroCoDe projesinin tamamlanmasından bu yana yayınlanan yaygınlık çalışmalarının ortak analizine dayanmaktadır. Önceden tanımlanmış ölçütleri karşılayan, toplam 16 çalışma ortak analize dâhil edilmiştir.

Alzheimer’s Europe’un yeni yayınlanan raporunun temel bulguları şunlardır:

 • Erkekler için, son on yıl boyunca Alzheimer’s Europe’un 2008 EuroCoDe tahminlerine kıyasla tüm yaş gruplarında demans görülme sıklığında bir azalma olmuştur.
 • EuroCoDe ile karşılaştırıldığında, 75 ila 79 yaş grubunun dışındaki kadınlar için, son on yıl içinde, demans prevalansında bir azalma olmuştur.
 • Demansla yaşayan insan sayısının, Avrupa Birliği’nde 7.853.705 ve AE üyelerinin temsil ettiği Avrupa ülkelerinde 9.780.678 olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum, daha önceki tahminlere kıyasla, Avrupa Birliği için 8.785.645’ten ve daha geniş Avrupa ülkeleri için de 10.935.444’ten önemli bir düşüş olduğunu göstermektedir.
 • Avrupa’da 6.650.228 kadın ve 3.130.449 erkek demansla yaşıyor. Ayrıca kadınlar orantısız şekilde demanstan etkilenmeye devam ediyor.
 • Avrupa’da demansı olan kişi sayısı 2050’ye kadar neredeyse iki katına çıkarak Avrupa Birliği’nde 14.298.671’e, daha geniş Avrupa bölgesinde 18.846.286’ya yükselecektir.

Alzheimer’s Europe’un yıllık raporu aynı zamanda demans yaygınlığına ilişkin mevcut araştırmalardaki eksikliklere ve kısıtlamalara da dikkat çekmiştir:

 • Daha genç insanlardaki demans yaygınlığı (yani 65 yaşın altındaki kişiler)
 • Farklı demans tiplerinin yaygınlığı
 • Hafif bilişsel bozulma da dâhil olmak üzere demansın farklı aşamalarından etkilenen kişi sayısı
 • Etnik azınlık gruplarından gelen demans yaygınlığı

Bulgular hakkında yorum yapan Alzheimer’s Europe Yönetici Direktörü Jean Georges şunları söyledi:

“Daha sağlıklı yaşam tarzlarının, daha iyi eğitimin ve kardiyovasküler risk faktörlerinin gelişmiş kontrolünün demans görülme sıklığının azalmasına katkıda bulunduğunu görmek umut vericidir. Bununla birlikte, raporumuz, bu durumla yaşayan insan sayısının, önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacağını göstermektedir. Bu durum da, demansın daha iyi tedavi edilmesi ve önlenmesi için daha iyi yollar belirlenmedikçe bakım ve destek hizmetleri üzerinde daha fazla baskı yaratacaktır. Demansı olan insanlar, aileleri ve bakım verenleri ihtiyaç duydukları yüksek kaliteli ve birey merkezli bakımı alacaklarsa, hükümetler, sağlık ve bakım sistemlerinin bu talebi karşılamaya ve demansın tedavisi ve önlenmesi konusundaki araştırmalara daha fazla yatırım yapmaya hazır olmasını sağlamalıdır.”

Çeviri: Ayşe Nur Balli

Kaynak: NeuroscienceNews

İleri Okuma: Alzheimer’s Europe

Bir cevap yazın