Kronik İnflamasyon ve Dopamin

Özet: Hesaplamalı (computational) model kronik, düşük dereceli inflamasyonun mezolimbik dopamin sistemi ve motivasyonel bozukluklar üzerindeki etkisine ışık tutmaktadır.

Gelişen kanıtlar, beynin motivasyonu sağlayan dopamin sisteminin kronik, düşük dereceli inflamasyondan doğrudan etkilendiğini göstermektedir. Yeni bir makale dopamin, efor ve inflamatuvar yanıt arasındaki bu bağlantının, vücudun enerji tasarrufu yapmasına yardımcı olacak uyarlanabilir bir mekanizma olduğunu öne sürmektedir.

Trends in Cognitive Sciences, Emory Üniversitesindeki bilim insanları tarafından geliştirilen teorik çerçeveyi yayınladı. Yazarlar ayrıca teorilerini deneysel olarak test etmek için bir hesaplama yöntemi oluşturmuşlardır.

Motivasyon ve zihinsel hastalıklar arasındaki ilişkiyi inceleyen Emory Üniversitesinin Psikoloji bölümünde doçent doktor olan sorumlu yazar Michael Treadway, Vücudumuzun bir enfeksiyonla savaşırken veya bir yarayı iyileştirirken, beynimizin diğer işlerini yapma motivasyonumuzu yeniden yapılandırma mekanizmasına ihtiyacı var bu yüzden enerjinizi çok fazla kullanmadığımızı belirtti. Artık bağışıklık sisteminin beynin bu yeniden kalibrasyonu gerçekleştirmesine yardımcı olmak için dopamin sisteminde aksaklıklara yol açtığını gösteren güçlü kanıtlar olduğunu da ekledi.

Hesaplama yöntemi, bilim insanlarının kronik inflamasyonların enerji bulunabilirliği ve çaba bazlı karar verme üzerindeki etkilerini ölçmelerini sağlayacaktır. Yöntem, kronik, düşük dereceli inflamasyonun, bazı depresyon, şizofreni ve diğer tıbbi bozukluk durumlarında motivasyonel bozulmalarda nasıl bir payı olduğuna dair içgörü sağlayabilir.

Emory Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Profesörü, eşyazar Andrew Miller bu alanda liderdir ve psikiyatrik bozuklukların tedavisi için immünoterapötik stratejilerin geliştirilmesinde öncüdür.

Miller teorilerinin doğru olması durumunda, depresyon vakalarını ve inflamasyonun yol açabileceği diğer davranış bozukluklarını tedavi etmede büyük bir etkisi olabileceğini söylüyor.

“Alanımızda tamamen yeni bir şey olacak olan bağışıklık hücrelerinin enerji kullanımını hedefleyen terapilerin geliştirilmesi için fırsatlar açacak.”

 

Treadway’in laboratuarında doktora sonrası bir üyesi yardımcı yazar Jessica Cooper, hesaplama modelinin geliştirilmesine öncülük etti.

Daha önce, bağışıklık sistemi tarafından kullanılan sinyal molekülleri olan enflamatuar sitokinlerin, mezolimbik dopamin sistemini etkilediği gösterilmiştir. Ve son araştırmalar, bağışıklık hücrelerinin metabolik durumlarını diğer hücrelerin çoğundan farklı şekilde nasıl değiştirebileceği konusunda daha fazla fikir ortaya koymuştur.

Araştırmacılar bu bulgular üzerine eklemeler yapıp geliştirerek, kuramsal çerçevelerini geliştirmişlerdir.

Akut stres dönemlerinde enerji kaynaklarının kullanımını düzenlemeye yardımcı olan bir bağışıklık sistemi mekanizması, atalarımızdaki ortamlar, patojenlerle ve avcılarla dolu durumdayken büyük olasılıkla uyarlanabilirdi. Bununla birlikte, modern ortamlarda, birçok insan fiziksel olarak daha az etkindir ve kronik stres, obezite, metabolik sendrom, yaşlanma ve diğer faktörler gibi etkenler nedeniyle düşük dereceli iltihaplara sahip olabilir. Bu koşullar altında, bağışıklık sistemi için enerji tasarrufu sağlayan aynı mekanizma, yazarların da ortaya attığı teorideki gibi uyumsuz hale gelebilir.

Hesaplama yöntemi, bilim insanlarının kronik inflamasyonların enerji bulunabilirliği ve çaba bazlı karar verme üzerindeki etkilerini ölçmelerini sağlayacaktır.

Miller ve diğerleri tarafından yapılan araştırmalar, yüksek bağışıklık sistemi, düşük dopamin ve motivasyon düzeyleri ve bazı depresyon tanıları, şizofreni ve diğer zihinsel bozukluk tanıları arasında bir ilişki olduğunu kanıtlamıştır.

Treadway, sundukları önermenin inflamasyonun bu hastalıklara neden olduğu değil, bu bozukluklara sahip olan bir grup insanın, bağışıklık sisteminin etkilerine karşı özel bir duyarlılığa sahip olabileceği ve bu duyarlılığın yaşadıkları motivasyonel bozulmaya katkıda bulunabileceğini olduğunu söylüyor

Araştırmacılar şimdi teoriyi depresyon üzerine yapılan klinik bir çalışmada test etmek için hesaplama yöntemlerini kullanıyor.

Çeviri: Kübra Yılmaz

Kaynak: NeuroscienceNews

Bir cevap yazın