Uyku Problemleri ve Ekran Kullanım Süresi

Uyku Problemleri ve Ekran Kullanım Süresi

Özet: Günde dört veya daha fazla saat boyunca ekrana maruz kalan gençler, uykuya dalma süresinde 30 dakikalık bir gecikme yaşarlar ve teknolojiyi kullanarak günde bir saat harcayanlardan daha fazla uyku bozukluğu bildirmektedirler. Ancak, bir hafta boyunca ekran süresini azaltmak ve mavi ışığın etkilerini engellemek için gözlük kullanmak uyku sorunlarının çözülmesine yardımcı olur.

Hollanda Nörobilim Enstitüsü, Amsterdam UMC ve Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü arasındaki ortak bir çalışmada araştırmacılar, evde mavi ışığa maruz kalmanın ergenler üzerindeki etkilerini araştırdılar.

Avrupa Endokrinoloji Derneği yıllık toplantısında, ECE 2019’da Lyon’da sunulacak bulgulara göre, gençlerin uyku kaliteleri, akşamları telefon, tablet ve bilgisayarlardaki gibi ışık yayan ekranlara maruz kalmalarını sınırlandırarak yalnızca bir hafta içerisinde geliştirilebilir. Basit bir çözüm olarak akşamları mavi ışık yayan cihazlara maruz kalma sınırlandırılarak, sadece bir hafta sonra ergenlerin uyku kaliteleri arttırılabilir ve yorgunluk, konsantrasyon eksikliği ve kötü ruh hali gibi semptomlar ortadan kaldırılabilir.

Son zamanlarda yapılan çalışmalar gösteriyor ki, akşamları çok fazla ışığa maruz kalmak, özellikle akıllı telefon, tablet ve bilgisayarların ekranlarından yayılan mavi ışık, beynin biyolojik saatini ve melatoninin yani uyku hormonun üretilmesini etkileyebilir, bu da uyku süresinin ve kalitesinin düşmesine neden olur. Uykusuzluk sadece yorgunluk veya dikkat eksikliği gibi ani semptomlara yol açmaz, aynı zamanda obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi daha uzun süreli ve ciddi hastalıkların oluşma riskini de artırabilir. Yapılan diğer çalışmalar ekrana maruz kalma süresine bağlı uykusuzluğun, çocuk ve ergenleri yetişkinlerden daha çok etkileyebileceğini göstermiştir. Ancak, hiçbir çalışma gerçek hayatta bu ışıklara evde maruz kalmanın ergenlerin uykusuna nasıl etki ettiğini ve bunun tersine çevrilip çevrilemeyeceğini tam olarak incelememiştir.

Hollanda Nörobilim Enstitüsü, Amsterdam UMC ve Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü arasındaki ortak bir çalışmada araştırmacılar, evde mavi ışığa maruz kalmanın ergenler üzerindeki etkilerini araştırdılar. Günde 4 saatten fazla ekran başında vakit geçirenlerin, uykuya dalma ve uyanma sürelerinin, uyku yoksunluğu semptomlarını daha fazla gösteren ve ekran başında günde 1 saat vakit geçirenlere kıyasla ortalama 30 dakika daha geç olduğu görüldü. Araştırmacılar, mavi ışığın etkilerini bir gözlük aracılığı ile engellemenin ve akşamları ekran kullanımına maruz kalmamanın uyku düzenine etkisi üzerine, ekran kullanımı sık olan 25 kişi ile kontrollü bir çalışma yaptılar. Sadece bir hafta sonra hem mavi ışık gözlükle engellenip hem de ekran kullanım süresi azaltılarak kişilerin uykuya dalma ve uykudan uyanma süreçleri 20 dakika daha önce gerçekleşmeye başladı aynı zamanda uyku yoksunluğu semptomlarında azalma görüldü.

Dr. Dirk Jan Stenvers, “Ergenler, ekranlı cihazlarda daha fazla zaman harcıyor ve uyku şikayetleri bu yaş grubunda sıkça görülüyor. ”

Amsterdam UMC Endokrinoloji ve Metabolizma departmanından Dr. Dirk Jan Stenvers, “Ergenler, ekranlı cihazlarda daha fazla zaman harcıyor ve uyku şikayetleri bu yaş grubunda sıkça görülüyor. Burada, çok basit bir şekilde, bu uyku şikayetlerinin, akşamları ekran kullanımını veya mavi ışığa maruz kalmayı en aza indirerek kolayca tersine çevrilebileceğini gösteriyoruz. Verilerimize dayanarak, ergen uyku şikayetlerinin ve geciken uyku başlangıçlarının, en azından kısmen ekranlardan gelen mavi ışığa maruz kalmayla ilişki olduğunu düşünüyoruz.’’

Şimdi ise Dr. Stenvers ve meslektaşları, azaltılmış ekran süresi ile gelişmiş uyku arasındaki ilişkinin daha uzun süren etkilere sahip olup olmadığı ve aynı etkilerin yetişkinlerde tespit edilip edilemeyeceği ile ilgilenmektedir.

Dr. Stenvers, “Uyku bozuklukları, yorgunluk ve konsantrasyonda güçlük gibi küçük belirtilerle başlasada, uzun vadede uyku kaybının obezite, diyabet ve kalp hastalığı riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu biliyoruz. Bu konuyla başa çıkmak için şimdi basit önlemler alabilirsek, gelecek yıllarda oluşacak daha fazla sağlık sorununu önleyebiliriz” şeklinde açıklama yaptı.

Çeviri: Zeynep Aydın

Kaynak: Neurosciencenews

Bir cevap yazın