Hava Kirliliği ve Kaygı

Özet: Trafikten kaynaklanan yoğun hava kirliliğine maruz kalan çocukların beyinlerindeki miyo- inositol seviyelerinde artış gözlemlendi. Miyo- inositoldeki artış çocuklarda yaygın anksiyete bozukluğu ile ilişkiliydi.

Hava kirliliğine maruz kalma astım ve solunum sistemi rahatsızlığı olan insanlarda komplikasyonların yanı sıra kalp hastalıkları ile artmış felç riski ile ilişkili dünyaca bilinen bir sağlık problemidir ve Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre yıllık milyonlarca ölümden sorumludur. Ayrıca ortaya çıkan kanıtlar, hava kirliliğinin çocukların metabolik ve nörolojik gelişimlerini de etkileyebileceğini gösteriyor.

Cincinnati Üniversitesi ve Cincinnati Çocuk Hastanesi’nden araştırmacılar yaptıkları yeni çalışmada ergenlik öncesi çocuklarda nörokimyasal değişikliklerine bakarak trafikle ilgili hava kirliliği (TRAP) ile çocukluk çağı anksiyetesi arasındaki korelasyonu inceledi.

Çalışmanın başyazarı, Çevresel Sağlık bölümü öğretim üyesi Kelly Brunst son bulguların, merkezi sinir sisteminin özellikle hava kirliliğine karşı savunmasız olduğunu ve anksiyete ya da depresyon gibi ruhsal bozuklukların etiyolojisindeki rolünü gösterdiğini söyledi.

Brunst bunun, trafikle ilişkili hava kirliliğine maruz kalmayı, sağlıklı çocuklarla yaygın anksiyete bozukluğu olan çocukların beyinlerindeki metabolit düzensizliğini karşılaştırarak incelemede beyin görüntülemeyi kullanan ilk çalışma olduğunu da ekledi.

Araştırmacılar, manyetik rezonans spektroskopi denilen özel bir MRI tekniği aracılığıyla beyindeki miyo- inositol seviyelerine bakarak yaş ortalamaları 12 olan 145 çocuğun beyin görüntülerini değerlendirdi. Miyo-inositol; beyindeki hücre hacminin ve sıvı dengesinin korunmasına yardımcı olan, vücuttaki hormonlar ve insülin için bir düzenleyici olarak görev yapan, temel olarak glial hücreler olarak bilinen uzmanlaşmış beyin hücrelerinde bulunan doğal olarak oluşan bir metabolittir. Miyo-inositol seviyelerindeki artışlar, genellikle iltihaplanma durumlarında meydana gelen artmış glial hücre popülasyonu ile ilişkilidir.

Araştırmacılar, trafiğe bağlı hava kirliliğine (TRAP) maruz kalma oranlarını kıyaslayarak TRAP’e maruz kalma oranı arttıkça beyindeki miyo- inositol seviyesinin de arttığını buldular. Buna ek olarak miyo- inositol seviyelerindeki artışın yaygın anksiyete bozukluğu belirtileriyle ilişkili olduğunu da gözlemlediler. Brunst yüksek maruziyet grubunda olanların anksiyete semptomlarında %12 artış olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

Brunst, tipik olarak gelişmekte olan çocukların grubunda bildirilen yaygın anksiyete belirtilerindeki gözlenen artışın nispeten daha küçük olduğunu ve bir anksiyete bozukluğunun klinik teşhisi için yeterli olmadığını belirtti. Bununla birlikte hava kirliliğine maruz kalmanın beynin inflamatuvar tepkisini tetikleyerek halk sağlığı üzerine büyük etkisi olduğunu ve bunun da miyo- inositol artışının bir kanıtı sayılabileceğini söyledi.

Çeviri: Ayşe Nur Balli

Kaynak: neurosciencenews

Bir cevap yazın