Sarımsak Hafıza Sorunlarını Azaltabilir mi?

Sarımsak yemek yaşlanma ile ilişkili hafıza sorunlarını azaltabilir mi?

Özet: Alil sülfit içeren sarımsak yemek, belleği güçlendirebilir ve gerekli bağırsak bakterilerini iyileştirerek kavramayı geliştirebilir.

Kaynak: Experimental Biology

Farelerle yapılan yeni bir araştırmaya göre, sarımsak tüketmek, hafıza sorunlarıyla ilişkili bağırsak bakterilerinde yaşa bağlı değişiklikleri etkisiz hale getirmeye yardımcı oluyor. Sarımsağın bu yararı içersinde bulunan alil sülfit bileşimden geliyor.

Louisville Üniversitesinde Neetu Tyagi ile birlikte yürüttüğü doktora çalışmasının öncüsü olan Jyotirmaya Behera “Bulgularımız, alil sülfit içeren sarımsak diyetinin sağlıklı bağırsak mikroorganizmalarının korunmasına ve yaşlılarda bilişsel sağlığın iyileştirilmesine yardımcı olabileceğini öne sürüyor” diyor.

Bağırsak, mikrobiyota olarak adlandırılan trilyonlarca mikroorganizma içerir. Birçok çalışma bu mikroorganizmaların insan sağlığını korumada önemini göstermiş olsa da, yaşın artmasıyla birlikte gelen bağırsak mikrobiyotalarının değişikliklerine bağlı sağlık etkileri hakkında daha az şey bilinmektedir.

Tyagi, “Hafıza ve bilişsel yeteneklerin azaldığı, Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların geliştiği yaşlılık evresinde bağırsak mikrobiyotasındaki çeşitlilik azalır.” dedi ve “Bağırsak mikrobiyotasındaki değişikliklerin yaşın artmasıyla birlikte gelen bilişdeki gerileme ile nasıl ilişkili olduğunu daha iyi anlamak istiyoruz .” diye ekledi.

Araştırmacılar, 56 ila 69 yaş arasındaki insanlara denk gelen, 24 aylık farelere oral alil sülfit verdi. Daha sonra bu fareleri alil sülfit takviyesi almayan 4 ve 24 aylık farelerle karşılaştırdılar.

Araştırmacılar, sarımsak bileşimini alan yaşlı farelerin, takviye almayan yaşlı farelere göre daha iyi uzun ve kısa süreli hafızaya ve daha sağlıklı bağırsak bakterilerine sahip olduğunu gözlemledi. Alil sülfit almayan 24 aylık farelerde uzaysal hafızada bozulma olduğu görülmüştür.

Yapılan ek deneyler, beyindeki azaltılmış gen ekspresyonundaki natriüretik faktörün(NDNF) bilişsel gerilemeden sorumlu olduğunu ortaya koydu. Bu genin yakın zamanda Louisville Üniversitesi araştırmacıları tarafından, uzun ve kısa süreli hafızayı güçlendirmek için gerekli olduğu keşfedildi.

Oral alil sülfat hafıza sorunlarıyla ilişkili bağırsak bakterilerinde yaşa bağlı değişiklikleri azaltır (rNDNF = rekombinant nöronal türevli natriüretik faktör). Görüntü Louisville Üniversitesi’nden Jyotirmaya Behera ve Neetu Tyagi doktora çalışmasından aktarılmaktadır.

Araştırmacılar, sarımsak bileşimi alan farelerin daha yüksek seviyelerde NDNF gen ekspresyonu sergilediklerini bulmuşlardır. Ek olarak, beyindeki rekombinant NDNF protein tedavisi, sarımsak bileşiği almayan yaşlı farelerin bilişsel yeteneklerini iyileştirdi. Araştırmacılar ayrıca, oral alil sülfit takviyesinin, bağırsak lümeninde hidrojen sülfür gazı (bağırsak iltihabını önleyen bir mesajcı molekül) ürettiğini de buldular.

Genel olarak, yeni bulgular, alil sülfitin bağırsak bakterilerini iyileştirirek hafıza güçlendirdiğini göstermektedir. Araştırmacılar, bilişsel gerileme ve bağırsak mikrobiyotası arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamaya yönelik deneyler yapmaya devam ediyor ve sarımsağın, yaşlanan insan popülasyonunda nasıl bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini inceliyorlar.

Çeviri: Yaren Kaya

Kaynak: Neurosciencenews

Bir cevap yazın