Oda Sıcaklığı Kadınların Performanslarını Etkiliyor!

Araştırmacılar, kadınların ılık oda koşullarında sözel ve matematik testlerinde daha yüksek puan aldığını belirtirken, erkekler ise en iyi performansı soğuk oda koşullarında göstermektedir.

Birçok anket çalışması kadınların erkeklerden daha yüksek ortam sıcaklığı tercih etme eğiliminde olduğunu göstermiş olsa da sıcaklığın cinsiyete bağlı olarak bilişsel performans üzerinde etkisini inceleyen deneysel bir çalışma yapılmamıştı.

Bu eksikliği gidermek için, Eylül-Aralık 2017 arasında sayıları 23-25 öğrenciden oluşan 24 grup öğrenciye (toplam 543 katılımcı K: %41, E: %59), 16.° C ile 32° C  arasındaki bir sıcaklık aralığında soğutulmuş veya ısıtılmış bir odada mantık, matematik ve sözlü testler yapılmıştır.  

Araştırma kapsamında yapılan matematik testinde, öğrencilerin hesap makinesi kullanmadan 5 basamaklı 5 sayıyı toplaması gerekiyordu. Sözlü görevdeyse, katılımcıların verilen 10 harften yararlanarak ellerinden geldiği kadar Almanca kelime üretmesi istendi. Bilişsel yansıma testi içinse katılımcılara, sezgisel olarak verecekleri cevapların büyük ihtimalle yanlış olacağı şekilde tasarlanmış bir dizi soru soruldu. Doğru cevaplanan her soru için katılımcılara nakit ödüller verilmiştir.

Araştırmacılar, kız öğrencilerin daha sıcak ortamlarda matematik ve sözlü sınav performanslarının daha iyi olduğunu belirtmişlerdir. Kız öğrencilerin yanıtladıkları soru sayısı ve yanıtladıkları doğru soru sayısının da genel olarak daha fazla olduğunu saptamışlardır. Aksine, erkek öğrencilerin benzer testlerde daha düşük ortam sıcaklıklarında başarılı olduğunu bulmuşlardır. Sıcaklığın artmasıyla birlikte daha az doğru vermenin yanı sıra daha az yanıt vermişlerdir. Kadınların yüksek sıcaklıkla birlikte artan performansı, erkeklerin performansında meydana gelen azalmadan daha fazla ve net bir şekilde tahmin edilmiştir.

Çalışmanın katılımcıları Alman Üniversitesi öğrencilerinden oluşan nispeten homojen bir grup olması nedeniyle sıcaklığın etkisi diğer demografik gruplar için değişim gösterebilir. Bununla birlikte yazarlar oda sıcaklığındaki değişikliklerin kadın ve erkeklerin bilişsel performanslarını cinsiyete bağlı olarak farklı ve önemli ölçüde etkileyebileceğini söyledi.

Kajackaite ve Chang araştırmayı şöyle özetliyor: “Büyük bir laboratuvar deneyinde, 500’den fazla kişi rastgele manipüle edilmiş iç mekan sıcaklıklarında bir dizi bilişsel görev gerçekleştirdi. Hem matematik hem de sözel görevler için sıcaklık tercihlerine uygun olarak, kadınlar yüksek sıcaklıklarda daha iyi performans gösterirken, erkekler düşük sıcaklıklarda daha iyi performans gösterir. ”

Bir cevap yazın